CHCEŠ-LI SE DOTKNOUT HVEZD, MUSÍŠ MÍŘIT VYSOKO.....

MUSIC

Shake it up

9. května 2011 v 8:46 | Spuffy


Shake it up - Selena Gomez

Alexandra Stan - Mr Saxobeat

23. března 2011 v 20:12 | Spuffy
!this is good song !

Tim Berg

26. února 2011 v 14:34 | Spuffy

pink song

22. ledna 2011 v 14:17 | Spuffy

Selena Gomez

2. prosince 2010 v 13:33 | Spuffy

Hannah Montana new song

23. srpna 2010 v 12:28 | Spuffy

Camp rock 2 song

9. srpna 2010 v 22:05 | Spuffy

Selena Gomez songs

9. srpna 2010 v 22:01 | Spuffy

Selena Gomez a Drew Seeley song

9. srpna 2010 v 21:58 | Spuffy

Within temtation - Frozen

3. srpna 2010 v 21:17 | Spuffy

Within temptation - memories

3. srpna 2010 v 21:02 | Spuffy

Damon Salvatore - video

29. července 2010 v 22:38 | Spuffy

it´s on - camp rock 2

28. července 2010 v 21:22 | Spuffy

Camp rock 2 - Can´t back down

28. července 2010 v 16:28 | Spuffy

We can´t,we can´t back down
We can´t,we can´t back down
We can´t,we can´t back down
We can´t,we can´t back down

Not right now,we can´t back down
Not right now,we can´t back down

We can´t back down

Ooh,ooh,yeah,yeah

Don´t close your eyes
We´re all in this together,wherever
We draw the line,
We´re not gonna straddle across it or lose it

We can´t back down,
There´s too much at stake.
This is serious don´t walk away.
We can´t pretend it´s not happenin´in
Our own backyard,our own home plate

(No way)
We can´t walk out,
Do you hear your name
I am not confused,
Let´s win this things

We can´t back down,
There´s too much at stake.
Don´t walk away,don´t walk away

Yeah,yeah,yeah

Don´t get me wrong
I don´t like confrontation
I´d rather we,
All just get along
Music should be undivided,united!

We can´t back down,
There´s too much at stake.
This is serious don´t walk away
We can´t pretend it´s not happenin´in
Our own backyard,our own home plate

(No way)
We can´t walk out,
Do you hear your name
I am not confused,
Let´s win this things

We can´t back down,
There´s too much at stake.
Don´t walk away,don´t walk away

Don´t walk away....
Yeah,yeah,yeah....

We got a situation that,
We can´t ignore,cause
Ignorance is not bliss,
We don´t have to take this,NO!

With every big decision
Comes incapably important
Share of the risk,
We gotta take this.(Oh)

We can´t back down,
There´s too much at stake.
This is serious don´t walk away
We can´t pretend it´s not happenin´in
Our own backyard,our own home plate

We can´t walk out,
Do you hear your name
I am not confused,
Let´s win this things

We can´t back down,
There´s too much at stake.
Don´t walk away,don´t walk away

We can´t back down
We can´t back down
Not right now,we can´t back down
  
CZ:
Nemůžeme, nemůžeme ustoupit
Nemůžeme, nemůžeme ustoupit
Nemůžeme, nemůžeme ustoupit
Nemůžeme, nemůžeme ustoupit

Ne teď, nemůžeme ustoupit
Ne teď, nemůžeme ustoupit

Nemůžeme ustoupit

Ooh,ooh,yeah,yeah Ooh, ooh, yeah, yeah

Neuzavírejte oči
Jsme všichni v tomto spolu, pokud je to
My malujme čáru,
My nejsme ti co překročí přes to, nebo to ztratí

Nemůžeme ustoupit,
Je tu příliš mnoho v sázce.
To je vážné, nechoď pryč.
Nemůžeme předstírat, že se to nestalo
Náš vlastní dvorek,vlastní domácí mety

(No tak)
Nemůžeme jít ven,
Do vašeho slyší své jméno
Já nejsem zmatená,
Pojďme si vyhrát věci

Nemůžeme ustoupit,
Je tu příliš mnoho v sázce.
Nechoďte pryč,nechoďte pryč

Yeah,yeah,yeah

Nechápejte mě špatně
Nemám rád konfrontaci
Raději,
Všichni prostě vyjdeme
Hudba by měla být celistvá,sjednocená!

Nemůžeme ustoupit,
Je tu příliš mnoho v sázce.
To je vážné, nechoď pryč
Nemůžeme předstírat, že se to nestalo
Nášvlastní dvorek,vlastní domácí mety

(No tak)
Nemůžeme jít ven,
Do vašeho slyší své jméno
Já nejsem zmatená,
Pojďme si vyhrát věci

Nemůžeme ustoupit,
Je tu příliš mnoho v sázce.
Nechoďte pryč,nechoďte pryč

Nechoďe pryč
Yeah,yeah,yeah....

Dostali jsme situaci, kterou
Nemůžeme ignorovat, protože
Ignorace není blaženost,
Nemusíme to brát,ne!

S každým velkým rozhodnutím
Přichází incapably důležité
Podíl rizika,
Musíme to vzít. (Oh)

Nemůžeme ustoupit,
Je tu příliš mnoho v sázce.
To je vážné, nechoď pryč
Nemůžeme předstírat, že se to nestalo
Náš vlastní dvorek, vlastní domácí mety

Nemůžeme jít ven,
Do vašeho slyší své jméno
Já nejsem zmatená,
Pojďme si vyhrát věci

Nemůžeme ustoupit,
Je tu příliš mnoho v sázce.
Nechoďte pryč,nechoďte prč

Nemůžeme ustoupit
Nemůžeme ustoupit
Ne teď, nemůžeme ustoupit

Hannah Montana - Ordinary Girl + text a překlad

28. července 2010 v 16:19 | Spuffy

Uhoo oh yeah,♥
La da a da

Don't get me wrong,
I love who I am
I don't wanna be ungrateful
It probably sounds strange
I really love the role I play
The songs I sing
But with all the fame
The things that seem so simple,
suddenly, so far out of reach
Wish that they could see that underneath...
I'm just an ordinary girl!

Sometimes I'm lazy
I get bored
I get scared
I feel ignored
I feel happy, I get silly
I choke on my own words
I make wishes, I have Dreams
And I still want to believe
Anything can happen in this world,
For an ordinary girl
(Like you, Like me)
For an ordinary girl
(Like you, Like me)

How are you?
Hello, Good-bye
One day here, One day there
And again it's time to go
Miss popular always on the road
But my best foot forward
Gotta get on with the show
Strike a pose for the front cover of a magazine
Every where I arrive, I get high-5's
They pay me larger than life
(Yeaheaaaa)
I'm just an ordinary girl!

Sometimes I'm lazy
I get bored
I get scared
I feel ignored (Yeah)
I feel happy, I get silly
I choke on my own words
I make wishes, I have Dreams
And I still want to believe
Anything can happen in this world,
For an ordinary girl

So give it everything or nothin' at all
Get back on your feel when
You stumble and fall
A little luck can go a long way
So don't you worry about what people say
Who knows when the wind may blow
For an ordinary girl..(Mmmm)
I'm just an ordinary girl

Sometimes I'm lazy
I get bored
I get scared
I feel ignored
I feel happy, I get silly
I choke on my own words
I make wishes, I have Dreams
And I still want to believe
Anything can happen in this world,
For an ordinary girl
(Like you, Like me)
(Yeah)
For an ordinary girl
(Like you, Like me)
For an ordinary girl
(Mmmmm)
For an ordinary girl
Like me, like you....♥♥♥


Uhoo oh yeah,
La da a da

Nechápejte mě špatně
Miluju, kdo jsem
Nechci být nevděčná
Pravděpodobně to zní divně
Opravdu miluju role, které hraju
Písně, které zpívám
Ale se vší slávou
věci se zdají být tak jednoduché
najednou, jsem tak mimo dosah
Přeju si, aby viděli, že uvnitř...
Jsem jen obyčejná holka!

Někdy jsem líná
Nudím se
Mám strach
Cítím se ignorovaná
Cítím se šťastná, jsem hloupá
Udusím se vlastními slovy
Dělám přání, mám sny
A pořád chci věřit
Že cokoliv v tomto světě se může stát
Pro obyčejnou holku
(Jako jsi ty, jako jsem já)
Pro obyčejnou holku
(Jako jsi ty, jako jsem já)

Jak se máš?
Ahoj, nashledanou
Jeden den tady, jeden den tam
A opět je čas jít
Slečna populární pořád na cestách
Ale moje nejlepší kroky vpřed
Musím pokračovat v show
Udělám pózu pro obálku časopisu
Všude kam přijedu vyrostu o 5 stop
Platí mi víc než život
(Yeah)
Jsem jenom obyčejná holka!

Někdy jsem líná
Nudím se
Mám strach
Cítím se ignorovaná(Yeah)
Cítím se šťastná, jsem hloupá
Udusím se vlastními slovy
Dělám přání, mám sny
A pořád chci věřit
Že cokoliv v tomto světě se může stát
Pro obyčejnou holku

Takže dám tomu všechno, nebo nic
Vrátí se ten pocit, který cítíš když
Zakopneš a padáš
troška štěstí může jít dlouhou cestu
Tak se nestarej co lidi říkají
Kdo ví odkud vítr vane
Pro obyčejnou holku..(Mmmm)
Jsem jen obyčejná holka

Někdy jsem líná
Nudím se
Mám strach
Cítím se ignorovaná
Cítím se šťastná, jsem hloupá
Udusím se vlastními slovy
Dělám přání, mám sny
A pořád chci věřit
Že cokoliv v tomto světě se může stát
Pro obyčejnou holku
(Jako jsi ty, jako jsem já)
(Yeah)
Pro obyčejnou holku
(Jako jsi ty, jako jsem já)
Pro obyčejnou holku
(Mmmm)
Pro obyčejnou holku
Jako jsi ty, jako jsem já♥♥♥

Within Temptation - Angels

27. července 2010 v 20:26 | Spuffy

Globus - Take me away -zkoušela jsem přeložit

21. června 2010 v 12:02 | Spuffy
Kneel...                                                                            Klečet ….
In silence...                                                                      V tichu……
Alone...                                                                            Sám…….
My spirit bares me...                                                        Můj duch mě odhaluje….                                        
Pray...                                                                              
Modlí se……..
For guidance...                                                                 Orientačně ……..                                                           
Towards home...                                                               Směrem    k domovu……..                                                                                                 

Kneel... (dream within dream we travel)                       Klečet..(snem uvnitř snu my cestujem)
In silence... (empires of faith unravel)                           V tichu(říše v rozdělené víře)
Alone... (sealed with our virtues' treasures)                   Sám(spojen s naším virtuálním
                                                                                                Národním bohatstvím)
Kingdoms falling...                                                         Padající říše
Down... (who's hand commands this thunder)                Dole..(čí ruka ovládá toto hřmění)
In silence... (cry as we're torn asunder)                          V tichu..(slzy protože jsme trháni od
                                                                                                        Sebe)
Alone... (unto what gods do I call?)                                Sám(ke kterým bohům učinit volání)
Protect us in our...                                                           Chránit nás pro svoje….
Fall...                                                                               Pád…..
Away...                                                                           Pryč….
My soul wandered... borne by grace...                            Moje duše toulavá…Narozena v přízni
I flew on high...                                                               Létal jsem ve víškách
Sheltered...                                                                      Chráněný….
From this thunder...                                                         Před tímto hřměním…
Calling heaven.                                                               Volající
nebe

Take me away from time and season,                             Dej mi cestu z času a období
Far far away we'll sing with reason,                                Vzdálená vzdálená cesta my budem
                                                                                         Zpívat s přičinou

Prepare a throne of stars above me,                                Připravovat trůn z hvězd nademnou
As the world once known will leave me.                        Svět jako jediný ví že budu opuštěn

Take me away upon a plateau,                                        Dej mi cestu na rovině
Far far away from fears and shadow,                              Vzdálená vzdálená cesta ze strachu a
                                                                                         stínu
Strengthen my heart in times of sorrow,                        Posílit moje srdce v čase zármutku

Light the way to bright tomorrows.                               Světlo cesty rozzářené zítřky
Answer our call in desperate hours,                               Odpověď našeho volání v zoufalích
                                                                                        časech
Shelter our fall from earthly powers,                              Úkryt našich pádů z pozemských sil
Temper our souls with flame and furnace,                    
Povaha našich duší s plamenem a
                                                                                        ohništěm
Bear us toward a noble purpose.                                     Nést nás směrem za vznešeným cílem

Heaven hides nothing in it's measure,                             Nebesa skrývají maličkosti na to je   
                                                                                        mír
Mortal men blinded by false treasure,                           Smrtelný člověk oslepený klamným
                                                                                       bohatstvím
Formless and vanquished we shall travel,                     Beztvarý a poražený my musíme
                                                                                       cestovat
Shield and sword will guide our battle.                         Ochrana a meč budou průvodci našich
                                                                                        bitev
Take me away from time and season,                           
Dej mi cestu z času a období                            
                            
Far far away we'll sing with reason,                              
Vzdálená vzdálená cesta my budeme
                                                                                         Zpívat s příčinou
                           
Prepare a throne of stars above me,                                Připravovat trůn z hvězd nademnou               
As the world once known will leave me.                        
Svět jako jediný ví že budu opuštěn
Take me away upon a plateau,                                 Dej mi cestu na rovině
Far far away from fears and shadow,
                   
Vzdálená vzdálená cesta ze strachu a
                                                                               
  
stínu                     
Strengthen my heart in times of sorrow,                 
Posílit moje srdce v čase zármutku
               
Light the way to bright tomorrows.                         Světlo cesty rozzářené zítřky

Heaven hides nothing in it's measure,                      Nebesa skrývají maličkosti na to je   
Mortal men blinded by false treasure,                     Smrtelný člověk oslepený klamným
                                                                                 Bohatstvím              
Formless and vanquished we shall travel,                Beztvarý a poražený my musíme
                                                                                 
cestovat
Shield and faith will guide our battle.                   
Ochrana a meč budou průvodci našich
                                                                                  bitev
Salvation comes in desperate hours,                        Záchrana přichází v zoufalých hodinách
Angels on high proclaim these powers,                   Andělé ve víškách prohlašují toto mocností
Lead us from chaos we shall follow,                      Vést nás z chaosu my musíme následovat
Bear us to a bright tomorrow.                                  Nést nás do zářivého zítřku.

Cscada-Songy

17. června 2010 v 9:10 | Spuffy

Supergirl - Hannah Montana

12. ledna 2010 v 18:07 | Spuffy

Novaspace- To France

26. srpna 2009 v 21:47 | Spuffy
 
 

Reklama