CHCEŠ-LI SE DOTKNOUT HVEZD, MUSÍŠ MÍŘIT VYSOKO.....

Červen 2010

Globus - Take me away -zkoušela jsem přeložit

21. června 2010 v 12:02 | Spuffy |  MUSIC
Kneel...                                                                            Klečet ….
In silence...                                                                      V tichu……
Alone...                                                                            Sám…….
My spirit bares me...                                                        Můj duch mě odhaluje….                                        
Pray...                                                                              
Modlí se……..
For guidance...                                                                 Orientačně ……..                                                           
Towards home...                                                               Směrem    k domovu……..                                                                                                 

Kneel... (dream within dream we travel)                       Klečet..(snem uvnitř snu my cestujem)
In silence... (empires of faith unravel)                           V tichu(říše v rozdělené víře)
Alone... (sealed with our virtues' treasures)                   Sám(spojen s naším virtuálním
                                                                                                Národním bohatstvím)
Kingdoms falling...                                                         Padající říše
Down... (who's hand commands this thunder)                Dole..(čí ruka ovládá toto hřmění)
In silence... (cry as we're torn asunder)                          V tichu..(slzy protože jsme trháni od
                                                                                                        Sebe)
Alone... (unto what gods do I call?)                                Sám(ke kterým bohům učinit volání)
Protect us in our...                                                           Chránit nás pro svoje….
Fall...                                                                               Pád…..
Away...                                                                           Pryč….
My soul wandered... borne by grace...                            Moje duše toulavá…Narozena v přízni
I flew on high...                                                               Létal jsem ve víškách
Sheltered...                                                                      Chráněný….
From this thunder...                                                         Před tímto hřměním…
Calling heaven.                                                               Volající
nebe

Take me away from time and season,                             Dej mi cestu z času a období
Far far away we'll sing with reason,                                Vzdálená vzdálená cesta my budem
                                                                                         Zpívat s přičinou

Prepare a throne of stars above me,                                Připravovat trůn z hvězd nademnou
As the world once known will leave me.                        Svět jako jediný ví že budu opuštěn

Take me away upon a plateau,                                        Dej mi cestu na rovině
Far far away from fears and shadow,                              Vzdálená vzdálená cesta ze strachu a
                                                                                         stínu
Strengthen my heart in times of sorrow,                        Posílit moje srdce v čase zármutku

Light the way to bright tomorrows.                               Světlo cesty rozzářené zítřky
Answer our call in desperate hours,                               Odpověď našeho volání v zoufalích
                                                                                        časech
Shelter our fall from earthly powers,                              Úkryt našich pádů z pozemských sil
Temper our souls with flame and furnace,                    
Povaha našich duší s plamenem a
                                                                                        ohništěm
Bear us toward a noble purpose.                                     Nést nás směrem za vznešeným cílem

Heaven hides nothing in it's measure,                             Nebesa skrývají maličkosti na to je   
                                                                                        mír
Mortal men blinded by false treasure,                           Smrtelný člověk oslepený klamným
                                                                                       bohatstvím
Formless and vanquished we shall travel,                     Beztvarý a poražený my musíme
                                                                                       cestovat
Shield and sword will guide our battle.                         Ochrana a meč budou průvodci našich
                                                                                        bitev
Take me away from time and season,                           
Dej mi cestu z času a období                            
                            
Far far away we'll sing with reason,                              
Vzdálená vzdálená cesta my budeme
                                                                                         Zpívat s příčinou
                           
Prepare a throne of stars above me,                                Připravovat trůn z hvězd nademnou               
As the world once known will leave me.                        
Svět jako jediný ví že budu opuštěn
Take me away upon a plateau,                                 Dej mi cestu na rovině
Far far away from fears and shadow,
                   
Vzdálená vzdálená cesta ze strachu a
                                                                               
  
stínu                     
Strengthen my heart in times of sorrow,                 
Posílit moje srdce v čase zármutku
               
Light the way to bright tomorrows.                         Světlo cesty rozzářené zítřky

Heaven hides nothing in it's measure,                      Nebesa skrývají maličkosti na to je   
Mortal men blinded by false treasure,                     Smrtelný člověk oslepený klamným
                                                                                 Bohatstvím              
Formless and vanquished we shall travel,                Beztvarý a poražený my musíme
                                                                                 
cestovat
Shield and faith will guide our battle.                   
Ochrana a meč budou průvodci našich
                                                                                  bitev
Salvation comes in desperate hours,                        Záchrana přichází v zoufalých hodinách
Angels on high proclaim these powers,                   Andělé ve víškách prohlašují toto mocností
Lead us from chaos we shall follow,                      Vést nás z chaosu my musíme následovat
Bear us to a bright tomorrow.                                  Nést nás do zářivého zítřku.

fringe + zajímavá píseň

20. června 2010 v 21:39 | Spuffy |  SERIÁLY

Hranice Nemožného - Fringe

17. června 2010 v 9:56 | Spuffy |  SERIÁLY
f

Hranice Nemožného - Fringe   


Věříte v nadpřirozeno? Zajímají vás okrajové vědy? Zkoumáte paranormální aktivity? Všechny člověkem nepochopené jevy mezi nebem a zemí lze v angličtině souhrnně označit také jako fringe. A společně se speciálním vyšetřovacím týmem můžete i vy některý...
f

Fringe je po seriálech Lost a Alias již třetí (jednoslovně pojmenovaný) televizní projekt z hlavy amerického režiséra, scénárity a producenta J.J. Abramse. Seriál v sobě vlastně kloubí hlavní témata z obou svých úspěšných předchůdců, mysteriózní atmosféru se syrovým vyšetřováním plným šokujících konspirací a přísně střežených tajemství. Nelze si nevšimnout ani spojitosti s klasickým seriálem 90. let Akta X, který je dnes pokládán za praotce dramatické seriálové tvorby současnosti.

Fringe ale není žádný plagiát, naopak si jde svou vlastní cestou a každým bizarním případem odkrývá nové střípky z vlastní komplexní mytologie. Tento seriál dozajista upoutá pzornost každého milovníka mystiky, hororu, ale i staré dobré akce a detektivního thrilleru.Postavy:

Olivia Dunham

Hraje: Anna Torv
Pod dohledem Phillipa Broylese vede tým Fringe division. K vedení se dostala při vyšetřování incidentu letu 627. Při tom také ztratila svého spolupracovníka a milence Johna Scotta a začala se zamotávat do sítě incidentů a informací, vedoucích ke Vzorci. Pod svým dohledem má Dr. Waltera Bishopa, jeho syna Petera a Astrid. K ruce má i Charlieho, který ji často kryje záda, a shání nezbytné informace. Dohromady tvoří jedinečný tým, který zvládá řešit i ty nejzamotanější záhady.

Narodila se v Jacksonville, kde strávila i své mládí. Práci agentky chtěla dělat už odmala, a má k ní některé potřebné vlastnosti. Ať už se jedná o její paličatost, intuici, schopnost vyjednávat nebo o vlastnosti, které jí do vínku nedala příroda. Na své místo se dostala částečně i kvůli respektu, který si dokázala vydobýt svým chováním a úspěšným řízením týmu lidí, které by málokdo dal s čistým svědomím dohromady.
f

Dr. Walter Bishop

Hraje: John Noble

Tak trochu vyšinutý vědec...

Alespoň tak připadá většině lidí, kteří s ním přijdou (poprvé) do styku. Aby ne; sedmnáct let strávil v St. Claire´s Hospital, ústavu pro slabomyslné. Tam skončil poté, co byla v jeho laboratoři zabita asistentka. Ani ředitel ústavu nemá doteď pocit, že by měl Walter kráčet svobodně mezi normálními lidmi. Však po ní nechodí jen tak, bez dohledu. Aby jeho komplikovaný vztah se zprvu nenávistným synem nebyl až moc jednoduchý, Peter na Waltera musí dohlížet. Jen tak mohla Olivia Waltera do svého týmu získat.

Jako posila pro vyšetřovací skupinu je totiž nepostradatelný z mnoha důvodů. Hlavním je, že je to prvotřídní vědec a je to právě on, kdo řeší záhady vědeckého rázu. V mládí pracoval s Williamem Bellem, zakladatelem Massive Dynamic. To je další důvod Walterovy nepostradatelnosti. Walter si totiž na věci ze své minulosti vzpomíná sice jen velice útržkovitě, ale za pomoci roztroušených střípků z jeho vzpomínek se pomalu dotvořuje určitá linka. Ta spojuje dohromady osoby, místa, události nebo experimenty, které zdánlivě nemají mnoho společného, ale jednou snad Olivii dovedou k rozřešení Vzroce.
f
Peter Bishop

Hraje: Joshua Jackson

Syn Waltera Bishopa. Na první dojem trochu nevyvedný. Má pár záznamů v rejstříku a do nedávna se ukrýval v Iráku, kde ho našla Olivia, aby získala přístup k jeho otci.

Má vysoké IQ, ale u žádné své práce nevydržel více, jak dva měsíce. Pracoval jako hasič, pilot, poslíček, ale i jako profesor chemie na univerzitě. Vedl kočovný život, dokud nezačal s Olivií a ostatními pracovat pro Úřad národní bezpečnosti. Pro tým, krom poručnictví nad otcem, dohledává potřebné informace nebo věci. Sice to není vždy zrovna legálním způsobem, ale účel světí prostředky. S otcem nemá zrovna normální vztah a jejich společnou historii obestírá nejedno tajemství.
f
Astrid Farnsworth

Hraje: Jasika Nicole

V laboratoři je Walterova pravá ruka. Přestože s ní Walter tráví tolik času, často její jméno komolí, ale Astrid si na to už očividně zvykla.

Je mladším agentem FBI. Ze začátku plní hlavně funkci Walterovy chůvy, později ukazuje svůj potenciál a asistuje mu při pitvách, experimentech, analýzách a při shánění informací. Mluví latinsky a dalším čtyřmi jazyky, má jistou znalost informačních technologií a studovala kryptologii.
f
Charlie Francis

Hraje: Kirk Acevedo

Speciální agent FBI. Přes své postavení Olivii spíše pomáhá, než aby ji řídil. Je její blízký přítel a dobře ji zná. Často Olivii kryje záda při akcích a shání pro ni informace a různá povolení. S ostatními členy týmu má spíš pracovní vztahy, ale jejich spolupráce je bezchybná.

Charlie není oficiálním členem Fringe division, jako vysoko postavený agent FBI v terénních akcích je však pro Olivii a ostatní nepostradatelný.
f
Phillip Broyles

Hraje: Lance Reddick

Dohlíží na hladký průběh všech operací Fringe division. Díky svým rozsáhlým zkušenostem vede vyšetřování okolo Vzorce. Do svého týmu vybírá Olivii až poté, co plně prokáže potřebné schopnosti. Za zaměstnanci, kterým věří, plně stojí a dělá vše pro to, aby mohli úspěšně řešit své případy. Na Waltera sice hledí dost rezervovaným pohledem, ale v rámci funkčnosti týmu, ho akceptuje takového, jaký je. Naopak Olivia, u něj má veliký respekt za svou práci.
f
Nina Sharp

Hraje: Blair Brown

Výkonná ředitelka Massive Dynamic. Zastupuje zakladatele firmy, Williama Bella, a firmu vede k výborným výsledkům. Díky rakovině přišla o ruku, William Bell jí tedy nechal vyrobit ruku robotickou. S Olivií vždy ochotně spolupracuje, ale kolik z předávaných informací je úplných, je otázkou.

Navíc je členkou speciální komise spadající pod Úřad národní bezpečnosti, která dohlíží na vyšetřování vedené agentem Broylesem. Její osobní vztah s Broylesem je velice blízký, někdy se zdá, že až moc.
f
Obrázky

f

f

f

f

f

Cscada-Songy

17. června 2010 v 9:10 | Spuffy |  MUSIC